I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kategoria: 
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2017-04-03
Zajęcia dla maturzystów: Strategie przygotowań do matury z elementami treningu antystresowego
W terminie 17-24 III 2017 r. zostały zrealizowane przez pedagoga zajęcia dla zainteresowanych maturzystów, poruszające istotne kwestie związane z egzaminami maturalnymi. Celem zajęć było zaakcentowanie tego, co najważniejsze w przygotowywaniu się teraz na kilka tygodni przed maturą, ale i w jej trakcie, aby jak najlepiej stawić czoła temu wyzwaniu. Podczas zajęć pracowaliśmy w obrębie najważniejszych strategii przygotowań do matury: zadaniowej (organizacyjna i merytoryczna), zwiększającej zasoby wiedzy oraz emocjonalnej, która jest równie ważna. Zasygnalizowana była też strategia unikowa.
Przerabialiśmy wskazówki związane z nauką tzw. slotami, technikami uczenia, godzeniem powtórek z materiałem bieżącym, rozwiązywaniem arkuszy maturalnych, podziałem materiału z każdego przedmiotu do 4 V z akcentem na to, czego mam najwięcej i czego się najbardziej obawiam, zasadą różnorodności, kontrastów dla pracy mózgu, pracą z kimś, giełdą samopomocy(,np. grupa zdających historię),gospodarowaniem sobą w czasie, egzaminami ustnymi, proporcją: praca- odpoczynek, odżywianiem; kalendarium egzaminów, itp.
Jednej klasie udało się na zajęciach dodatkowych zrealizować symulację egzaminów ustnych, których chyba najbardziej obawia się największa grupa maturzystów- z wnioskami, wskazówkami i podpowiedziami obserwujących.
W strategii emocjonalnej przepracowaliśmy mechanizm negatywnych skutków nieradzenia sobie z emocjami, zaczynający się od negatywnych myśli na temat matury i swoich możliwości, skutkujący negatywnymi objawami fizjologicznymi( kula w gardle, chaos w głowie), negatywnymi uczuciami (przerażenie, lęk) i w konsekwencji negatywnymi zachowaniami: dezorganizacja działania, brak uważności, koncentracji- uczeń pisze plus zamiast minusa, źle wybiera temat wypracowania, niepoprawnie nanosi na kartę odpowiedzi, nie przekazuje na egzaminie ustnym wiedzy, którą posiada, bo skupiony jest głównie na tym, żeby jak najszybciej wyjść z sali, itp. Udało się przećwiczyć doraźne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami, ale i afirmacje( zmieniające ten negatywny głos wewnętrzny), wizualizację dnia egzaminu, relaksację oraz przykłady ćwiczeń na lepszą koordynację półkul mózgowych, pamięć, myślenie, koncentrację do zastosowania codziennie w przerwach między nauką z różnych przedmiotów, ale i w dniach egzaminów.
Podane też zostały przydatne adresy stron internetowych. Po zajęciach każdy powinien przemyśleć, co z nich wybrać i bardziej zaakcentować w swoich przygotowaniach do matury.
Z pomocy w tym zakresie korzystają też uczniowie indywidualnie.

pedagog: Marzena Sobczyńska
[Powrót do aktualności >>]
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.