I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kategoria: 
Autor: Żelazna - Łysik Iwona | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2017-06-27
Czytanie Norwida w 35. rocznicę nadania wyszkowskiemu liceum imienia C.K.Norwida
13 czerwca 2017 roku społeczność szkolna, wraz z zaproszonymi gośćmi, uczestniczyła w akcji Czytania Norwida, która w tym roku połączona była z 35. rocznicą nadania szkole imienia C.K.Norwida. Preludium do tych uroczystości stanowiło złożenie kwiatów przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego pod pomnikiem poety, znajdującym się w parku szkolnym.
Prowadzący uroczystość uczniowie klasy 2G: Jakub Rogucki i Jakub Truchel, powitali Naczelnika Wydziału Oświaty Powiatu Wyszkowskiego – Pana Krzysztofa Arbaszewskiego, reprezentanta Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Wyszkowie – Pana Romana Grusa, Dyrekcję I LO, Chór Absolwentów, a także nauczycieli i uczniów zgromadzonych tego dnia o godzinie 12:00 w sali gimnastycznej.
Pani Dorota Piotrowicz, Dyrektor I LO, przypomniała historię akcji Czytania Norwida, zapoczątkowaną w 2009 r. przez XXIV LO im. C.Norwida w Warszawie. Przypomniała także okoliczności, w jakich doszło do nadania naszej szkole imienia tego romantycznego poety, a wydarzenie to miało miejsce 23.05.1982 roku. Pani Dyrektor odczytała historyczne już pismo urzędowe, w którym określono patrona dla wyszkowskiego liceum i ustalono nową nazwę szkoły (w roku 1999 do nazwy tej dołączono jeszcze rzymską cyfrę: I). Zostały także przypomniane powody, dla których ten dość mroczny, jak niektórzy uważają, artysta został patronem naszego liceum. Wspomniane też były formy pracy z patronem, wśród których najbarwniejszą pozostaje jesienna plenerowa inscenizacja „Bema pamięci żałobnego rapsodu”, rozgrywająca się z udziałem uczniów klas drugich.
Uczennice z klasy 1A: Weronika Wiśniewska i Julia Uziębło przedstawiły (w krótkiej prezentacji) fragment historii szkoły związany z tym faktem. Wspomniały o dwuletnim okresie przygotowań szkoły do tej ważnej chwili oraz o przebiegu uroczystości towarzyszących. 22.05.1982 roku została odsłonięta płaskorzeźba z wizerunkiem poety na szkolnym holu. Jej autorem był artysta rzeźbiarz - Zdzisław Skoczek (którego sylwetkę artystyczna także przybliżono zebranym), zaś odsłonięcia jej dokonał prof. Juliusz Wiktor Gomulicki. Do dziś w kronice szkolnej widnieje pamiątkowy wpis Pana Profesora, który opracował „Pisma wszystkie: i „Pisma wybrane” C.Norwida. Odsłonięto wówczas również rzeźbę przedstawiającą Norwida w Parku Miejskim. Biblioteka Miejska, nosząca imię Norwida, zorganizowała sesję naukową, podczas której referaty wygłosiły uczennice naszej szkoły, przygotowywane pod kierunkiem pani Marii Czuber, polonistki w wyszkowskim liceum. Drugi dzień uroczystości miał charakter urzędowo-artystyczny, także z udziałem społeczności szkolnej.
Następnie zebranym w dwóch utworach: „Nasze Liceum” i „W Weronie” zaprezentował się Chór Absolwentów naszego liceum pod kierunkiem Jany Dąbkowskiej. Absolwentki nie kryły wzruszenia tą chwilą i próbowały zachęcić do śpiewania także widzów. Dwie spośród nich uczestniczyły w dokonywaniu wyboru patrona szkoły, więc ta uroczystość była dla nich z pewnością podróżą sentymentalną. Później już słuchaliśmy laureatów artystycznych konkursów norwidowskich w różnych kategoriach: recytacji, śpiewania poezji i teatru jednego aktora.

Kolejno wystąpili wykonawcy:
- Damian Zarzecki z wierszem „Miłości, w tobie jednej odpocznienie",
- Weronika Maksajdowska z etiudą do wiersza „Czemu" (II nagroda w konkursie "Norwid - Poeta Naszej Ziemi", kategoria: teatr jednego aktora, rok 2016),
- Aleksandra Góralewska z wierszem „Noc" (wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Bliżej Norwida 2016", I miejsce w konkursie "Norwid - poeta naszej ziemi" oraz I miejsce w Konkursie Recytacji Poezji C.K. Norwida organizowanym przez I LO),
- Patryk Stankiewicz z wierszem „Rozebrana",
- zespół w składzie: Anna Puchalska, Paulina Zglecz, Rafał Żurawski z utworem "Po balu" do kompozycji Pauliny Zglecz (II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej "Bliżej Norwida 2016"),
- Karol Pych z wierszem „Beatrix" fragm.. (laureat w Konkursie Recytacji Poezji C.K. Norwida organizowanym przez I LO) ,
- Michalina Łojek z wierszem „Do obywatela Johna Brown" (wyróżnienie w VI Łochowskiej Jesieni Poezji),
- Weronika Maksajdowska z wierszem „Bema pamięci żałobny rapsod" (I miejsce w VI Łochowskiej Jesieni Poezji),
- Anna Puchalska z etiudą do fragm.. „Rzeczy o wolności słowa" (II miejsce w konkursie „Norwid - Poeta Naszej Ziemi", kategoria: teatr jednego aktora),
- zespół w składzie: Anna Puchalska, Kamil Rosłaniec w utworze „W Weronie" (Kamil Rosłaniec zdobył wyróżnienie, akompaniując Anicie Wyrzykowskiej na konkursie w Dąbrówce).
Na zakończenie w prezentacji multimedialnej zaprezentowane zostały prace plastyczne i fotograficzne uczniów I LO, które także były nagradzane w konkursach norwidowskich. O oprawę muzyczną do prezentacji zadbała Hanna Kwaśny, która towarzyszyła swą grą na pianinie recytatorom. Zagrała m.in. znany utwór A.Kurylewicza „Polskie drogi”.
Okazało się, że nasz uczniowski dorobek artystyczny związany z patronem szkoły jest imponujący, a sięgaliśmy zaledwie najbliższych lat wstecz. To jest potwierdzeniem, że poezja C.K.Norwida jest naprawdę obecna w naszym liceum i, co cieszy najbardziej, stale znajduje nowych zwolenników. Trzeba zatem po raz kolejny przyznać rację romantycznemu wieszczowi, który twierdził: „Syn minie pismo, lecz ty spomnisz wnuku.”

Iwona Żelazna-Łysik
[Powrót do aktualności >>]
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.