I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  


Program artystyczny wystawiony 16 października 2017 r. z okazji obchodów złamania szyfru Enigmy przez polskich matematyków Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego (absolwenta naszej szkoły)
Kategoria: 
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-06-07
Udział wolontariuszy z „Norwida” w kweście Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz dzieci
21 i 22 V 2018 r. pełnoletni wolontariusze z naszego liceum uczestniczyli w zbiórce publicznej do puszek kwestarskich zorganizowanej przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wyszkowie pod hasłem: „Polski Czerwony Krzyż dla potrzebujących”.
Pieniądze ze zbiorki są przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku letniego w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych terenu powiatu wyszkowskiego. Licealiści kwestowali przez dwa d...
[Więcej >>]
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-06-07
Pierwszy Zlot Wychowania i Profilaktyki w Wyszkowie
19 maja 2018 r. (sobota) licealiści z klas I a, I c, I e, I f, II d, II e, III d uczestniczyli w I Wyszkowskim Zlocie Wychowania i Profilaktyki, który odbył się w hali sportowej WOSIR oraz w Szkole Podstawowej nr 5. Organizatorem wydarzenia była Gmina Wyszków wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wyszkowie.
Galeria zdjęć
W wydarzeniu brała udział młodzież nie tylko z wyszkowskich szkół, okolicznych miejscowości: Długosiodła, Starego Bosewa, Poręby, Leszczydołu-Nowin, Rybna, Lucynowa, Leszczydołu Starego i Rybienka Leś...
[Galeria zdjęć] [Więcej >>]
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-06-07
Zagrożenia a odpowiedzialność prawna nieletnich- spotkania z przedstawicielem policji
15 V 2018 r. dla uczniów wszystkich klas pierwszych odbyły się spotkania profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez przedstawiciela Komendy Policji w Wyszkowie- podkomisarza p. Damiana Wroczyńskiego. Celem było uświadomienie skali zagrożeń wieku dorastania i ich konsekwencji prawnych w przypadku popełnienia czynów karalnych, przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu nieletnich, profilaktyka uzależnień, profilaktyka wiktymologiczna (jak nie stać się ofiarą przestępstwa lub przestępcy), popularyzacja zachowań asertywnych w sytuacji zagrożeń. Galeria zdjęć
Podczas spotkań omówione zostały następujące zagadnienia, poparte filmami edukacyjnymi:
1. Nieletni, demoralizacja, czyn karalny, przestępstwo.
2. Zachowania nieletnich niezgodne z prawem i odpowied...
[Galeria zdjęć] [Więcej >>]
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-06-07
O zaburzeniach odżywiania
W dniach 23 IV i 21 V dla uczniów z klasy II a, II e, II f zostały przeprowadzone zajęcia, dotyczące zaburzeń odżywiania z akcentem na zagadnienia w obszarze: przyczyny- przejawy i skutki. Zajęcia prowadziły psycholog- p. Anna Sawicka i p. Katarzyna Kaszyńska. Galeria zdjęć
Zaburzenia odżywiania dotyczą nie tylko dziewcząt. Coraz więcej chłopców zaczyna mieć z tym problem. Pojawiają a się wtedy, gdy jedzenie oraz masa ciała stają się centralnymi obiektami zainteresowania...
[Galeria zdjęć] [Więcej >>]
Autor: Sobczyńska Marzena | Kategoria: Uroczystości i wydarzenia | Data: 2018-06-07
Komunikacja - zajęcia dla pierwszoklasistów z elementami treningu psychoedukacyjnego
W kwietniu i maju pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach z komunikacji prowadzonych przez psychologów- trenerów umiejętności społecznych- p. Annę Sawicką i Katarzynę Kaszyńską. Zajęcia były odpowiedzią na potrzeby, wynikające z ewaluacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego: problemy w relacjach rówieśniczych. Galeria zdjęć
Celem zajęć było nie tylko uświadomienie, jak właściwa komunikacja jest ważna w budowaniu relacji, ale też danie licealistom możliwości przetrenowania właściwej komunikacji zgodnie z udzielonymi wskaz...
[Galeria zdjęć] [Więcej >>]
Pierwsza strona Poprzednia strona Następna strona Ostatnia strona
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.