I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Kalendarium Roku Szkolnego 2016/2017


WRZESIEŃ
 • 1.09.2016r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
 • 13.09.2016r. - zebranie rodziców uczniów klas I
 • 14.09.2016r. - zebrania rodziców uczniów klas II i III

PAŹDZIERNIK
 • 7.10. 2016r. - Uroczystość ślubowania klas I.
 • 14.10.2016r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • 10.2016r. - pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

LISTOPAD
 • 16.11.2016r. - zebrania rodziców – dzień otwarty

GRUDZIEŃ
 • 19.12.2016r. - ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych
 • 23 – 31.12.2016r. - zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ
 • 12.01.2017r. - zebrania z rodzicami – informacja na temat klasyfikacji śródrocznej
 • 28.01.2017r. - bal studniówkowy

LUTY
 • 13.02. – 26.02.2017r. - ferie zimowe

MARZEC
 • 22.03.2017r. - zebranie rodziców – dzień otwarty

KWIECIEŃ
 • 11.04.2017r. - ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen końcowych uczniom klas III
 • do 12.04.2017r. - powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów i przewidywanych ocenach zachowania
 • 13 - 18.04.2017 - wiosenna przerwa świąteczna
 • do 19.04.2017r. - składanie podań o możliwość podwyższenia oceny przewidywanej
 • 20.04.2017r. - egzaminy weryfikacyjne
 • 21.04.2017r. - ostateczny termin wystawienia ocen końcowych uczniom klas III
 • 28.04.2017r. - zakończenie roku szkolnego klas III

MAJ
 • 4.05.2017r. - początek pisemnych egzaminów maturalnych

CZERWIEC
 • 9.06.2017r. - ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych
 • do 12.06.2017r. - powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i przewidywanych ocenach zachowania
 • do 13.06.2017r. - składanie podań o możliwość podwyższenia oceny przewidywanej
 • 14.06.2017r. - egzaminy weryfikacyjne
 • 14.06.2017r. - ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
 • 22.06.2017r. - Licealia
 • 23.06.2017r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 31 października 2016r.
 • 2 maja 2017r.
 • 4, 5, 8 maja 2017r. (egzamin maturalny)
 • 16 czerwca 2017r.
 • rekolekcje wielkopostne (3 dni)
© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.