I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Terminarz rekrutacji 2016/2017REKRUTACJA ZASADNICZA
  1. od 25 kwietnia od godz. 9.00 do 18 maja do godz. 16.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  2. od 24 czerwca od godz. 11.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)
  3. do 29 czerwca do godz. 15.00 - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne
  4. 15 lipca do godz.16.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
  5. od 18 lipca od godz. 9.00 do 25 lipca do godz. 16.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  6. 26 lipca do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
  1. od 27 lipca od godz. 9.00 do 2 sierpnia do godz. 16.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  2. od 3 sierpnia od godz. 9.00 do 5 sierpnia do godz. 16.00 - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.