I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie  

Rada Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie


Prezydium Rady Rodziców:
 • Dorota Rogulska - przewodniczący
 • Dorota Świderek - wiceprzewodniczący
 • Michał Ziembowski - sekretarz
 • Beata Garbarczyk - członek Prezydium

Komisja rewizyjna:
 • Aldona Gałązka - przewodniczący
 • Marzena Wojewoda - członek
 • Tomasz Zych - członek

Przewodniczący Klasowych Rad Rodziców:
 • Joanna Piórkowska 1A
 • Marzena Wojewoda 1B
 • Hanna Chmielewska 1C
 • Agnieszka Seroka 1D
 • Dorota Świderek 1E
 • Jolanta Turek 1F
 • Aldona Gałązka 2A
 • Renata Pankowska 2B
 • Marta Rutka 2C
 • Michał Ziembowski 2D
 • Beata Garbarczyk 2E
 • Renata Ponichtera 2F
 • Dorota Rogulska 2G
 • Anna Kwiatkowska 3A
 • Paweł Klimaszewski 3B
 • Paweł Mejer 3C
 • Tomasz Zych 3D
 • Iwona Wygryz 3E
 • Alicja Wróbel 3FWpłaty na rachunek Rady Rodziców

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Rodziców I LO im C.K. Norwida w Wyszkowie wysokość wpłat na rachunek Rady wynika ze składanych przez Państwa deklaracji. Kwotę tę można wpłacać jednorazowo, najlepiej w I semestrze roku szkolnego, lub w dwóch równych ratach przypadających na każdy semestr. W przypadku większej liczby dzieci uczęszczających do I LO w Wyszkowie, za drugie i kolejne dziecko opłata wynosi 50% stawki podstawowej.
Wpłat można dokonywać w Sekretariacie Szkoły lub bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie o numerze:

63 8931 0003 0002 0014 4000 0001

w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie, podając nazwisko i imię ucznia oraz klasę w tytule wpłaty.
Bardzo gorąco apelujemy do wszystkich Rodziców o dokonywanie wpłat i wsparcie tym samym działalności Szkoły na rzecz naszych Dzieci.

Rada Rodziców I LO
im. C.K. Norwida w Wyszkowie


DEKLARACJA WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

© I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005-2016 r.